Télécharger les iOS/firmware de l’iPad Air

Firmware / iOS iPad Air

  • Télécharger (download) iPad Air Firmware / iOS 11.2

iPad Air Wifi (iPad 4,1)

iPad Air Cellular (iPad 4,2)

iPad Air China (iPad 4,3 (Rev))

iPad Air Wifi (iPad 4,1)

iPad Air Cellular (iPad 4,2)

iPad Air Cellular (iPad 4,3 (Rev))

iPad Air Wifi (iPad 4,1)

iPad Air Cellular (iPad 4,2)

iPad Air Cellular (iPad 4,3 (Rev))

 

 

Retour accueil Firmware